ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII

ANUNŢURI


ANUNŢ privind concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant, aferent funcţiei de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
17.07.2015 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant, aferente funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, post din Compartimentul Cultură, Asistenţă management, Resurse umane . Concursul se desfăşoară la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, str. Augustin Pacha nr.8, Timişoara, astfel:

 • Selecţia dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă în data de: 17 august 2015, ora 10.
 • Interviul în data de: 20 august 2014, ora 10.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 740/ 17.07.2015 (5 august 2015).
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0256-493659.
Documente utile:
 1. Formular înscriere la concurs(.pdf)
 2. Model adeverinţe vechime Anfp(.pdf)
 3. OPIS documente înscriere la concurs(.pdf)

  Anunt concurs recrutare - cu bibliografie


ANUNŢ privind concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant, aferent funcţiei de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
24.02.2014 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant, aferent funcţiei de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 18 martie 2014.
Relaţii suplimentare la tel. 0256-493659

 1. Detalii concurs(.pdf)
 2. Formular înscriere la concurs(.pdf)
 3. Model adeverinţe vechime Anfp(.pdf)
 4. OPIS documente înscriere la concurs(.pdf)


ANUNŢ PUBLIC privind completarea listei monumentelor istorice din judeţul Timiş
29.10.2013 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş invită organizaţiile care au ca preocupare protejarea patrimoniului istoric imobil să propună monumente istorice susceptibile spre a fi clasate pentru a aparea în lista monumentelor istorice 2015.

Pentru discuţii legate de metodologia de identificare şi clasare a monumentelor istorice vă propunem o întâlnire marţi, 5 noiembrie 2013 la ora 17.00 la sediul D.J.C. Timiş (Casa Artelor), Str. Augustin Pacha nr.8.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de clasare a monumentelor istorice este 20 noiembrie 2013.

Sorin Vlad Predescu
Director executiv
E-mail: secretariat@dccpcnjtimis.ro
Telefon: 0256 493 659


ANUNŢ privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
20.10.2013 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a două posturi vacante, aferente funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 1. Detalii anunţ concurs(.pdf)
 2. Formular înscriere la concurs(.pdf)
 3. Model adeverinţe vechime Anfp(.pdf)
 4. OPIS documente înscriere la concurs(.pdf)

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, respectiv pîna la data de 14 noiembrie 2013 ora 17. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0256-493661 sau 0256-493659. Director executiv, Sorin Vlad Predescu.


ANUNŢ privind documentaţia pentru obţinerea avizelor de specialitate.
01.08.2013 - Începând cu 01.08.2013, documentaţia privind obţinerea avizelor de specialitate de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş se depune şi în format electronic. (pdf)

Director executiv
Dr. Sorin Vlad Predescu


Concurs pentru ocuparea postului de director executiv
10.10.2012 - Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional judeţul Timiş.
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)
Sursă: http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#


  Angajăm consilier pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, clasa I, gradul debutant - cu atribuţii privind patrimoniul cultural mobil
28.06.2007 - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a jud. Timiş organizează concurs, în conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata şi modificată, şi ale Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţii specifice:

 • 1. Absolvent studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în istorie sau istoria artei;
 • 2. Cunoştinţe operare calculator;
 • 3. Cunoaşterea a cel puţin 2 limbi străine (nivel mediu, vorbit/scris/citit).
Bibliografia:
 • 1. Legea nr. 188 din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • 2. Legea nr.7 din 18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • 3. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 • 4. Legea nr.488/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 • 5. Legea nr.149/1997pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995;
 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv şi temporar al bunurilor culturale mobile;
 • 7. Istoria Artei
  • 7.1. V. Vătăşianu, Istoria artei europene, Vol. I, Ed. Didactică şi pedagogică, Buc., 1967, Vol. II, Ed. Meridiane, Buc., 1972;
  • 7.2. V. Vătăşianu, Metodică cercetării in istoria artei, Ed. Meridiane, Buc. 1974;
  • 7.3. XXX, Pictură românească şi imagini, Ed. Meridiane,Buc. 1976;
  • 7.4. Amelia Pavel, Pictura românească interbelică, Ed. Meridiane, Buc. 1996;
  • 7.5. Pierre Curion, Curente şi tendinţe în arta secolului XX, Ed. Meridiane, Buc. 1973;
  • 7.6. Enciclopedia artiştilor români contemporani, Vol.I-V, Ed. Arc 2000, Buc., 1996, 1998, 2000, 2001, 2002.
Concursul se va desfăşura în data de 06 august 2007, ora 11,00 proba scrisă şi în data de 07 august 2007, ora 11,00 proba orală (interviul).
Dosarele de înscriere se depun până la data de 26 iulie 2007 la sediul din str. Episcop Augustin Pacha nr.8.
Informaţii suplimentare la tel.493661.


  Concurs pentru ocuparea postului de director executiv
09.09.2005 - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile O.U.G.15/2005, anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv. Concursul se va desfăşura la Bucureşti la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Proba scrisă va avea loc în data de 27 septembrie 2005, ora 9,00, iar interviul va avea loc în data de 28 septembrie, ora 14,00.

Condiţiile de participare:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; (avantaj: doctorat, studii de management, experienţă în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional);
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 5 ani;
 3. cunoştinţe avansate operare calculator;
 4. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională.
Detalii privind organizarea, desfăşurarea şi bibliografia concursului pot fi obţinute de la sediul nostru la telefonul nr. 0256 493659 sau de pe site-urile www.anfp-map.ro, www.cultura.ro.


 INVITAŢIE
21.12.2004 - Suntem onoraţi să vă adresăm invitaţia de a participa la simpozionul Patrimoniul Cultural Bănăţean, organizat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, în ziua de marţi, 21 decembrie 2004, orele 13, la Clubul Lira al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, din strada Miron Costin nr. 2, Timişoara.
Cu acest prilej vor fi lansate anuarul Patrimonium Banaticum, volum III/2004, albumul Piese de argintărie din mediul ortodox bănăţean al secolului al XVIII-lea, albumul Teremia Mare - Realitate şi semn plastic şi catalogul Monumente comemorative ale eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial în judeţul Timiş.


1.12.2004 - PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
DEDICATE ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI
1 Decembrie 2004


  Angajăm consilier, clasa I, gradul profesional principal - cu atribuţii privind patrimoniul cultural mobil
18.10.2004 - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Jud. Timiş organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G.1209/2003, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal - cu atribuţii privind patrimoniul cultural mobil.
Condiţiile de participare: studii superioare de istoria artelor, etnografie; vechime de 3 ani în specialitatea funcţiei publice de execuţie.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 27 octombrie 2004 la sediul din B.dul.Revoluţiei nr.17, cam.302. Proba scrisă va avea loc în data de 08.11.2004, ora 10 iar interviul în data de 10.11.2004, ora 10. Informaţii la tel.493661".


  În atenţia agenţilor economici a căror activitate intră sub incidenţa OG.79/1998 privind Fondul Cultural Naţional
24.09.2004 - OG 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondul Cultural Naţional (publicată în MO partea I nr. 313/27.08.1998) art.2 prevede sursele de constituire a fondului prin aplicarea unor cote diferenţiate la încasările realizate de agenţi economici care:
1. vând sau închiriează discuri, CD audio şi video, casete audio înregistrate, cărţi poştele sonore şi altele asemănătoare;
2. sunt agenţii imobiliare;
3. vând publicaţii cu caracter erotic sau casete audio cu caracter erotic;
4. vând produse de artă populară;
5. comercializează bunuri culturale provenite din import;
6. vând reproduceri, copii sau mulaje după bunuri culturale mobile şi imobile proprietate publică;
7. realizează licitaţii publice ale bunurilor culturale mobile;
8. organizează distracţii de tip luna-park;
9. realizează impresariat artistic.
Prin HG. 459/1999 pentru aprobarea Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul Cultural Naţional (publicată în MO partea I nr. 285/21.06.1999) sunt aduse precizări cu privire la modul în care se aplică ordonanţa menţionată.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi pagina web. www.infotim.ro/DCCPCNJT rubrica Anunţuri sau să contactaţi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Jud. Timiş la tel. 02 56 493659.


  Angajăm secretar-dactilograf
21.09.2004 ora 11 - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţlui Timiş scoate la concurs postul de secretar - dactilograf, în data de 21.09.2004 ora 11. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatul sunt: studii medii, o bună cunoaştere a limbii române şi de redactare a corespondenţei, cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi un nivel mediu de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. Atribuţii suplimentare: caserie. Termenul limită de depunere a dosarelor: 20.09.2004 ora 12.

  Copyright © 2014
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş
  DJC Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2014
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş