ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

DESPRE NOI
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş (DCCPCNJ Timiş), ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii şi Cultelor, are ca obiectiv principal asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului la educaţie şi a accesului la cultură pentru toţi cetăţenii judeţului Timiş, indiferent de apartenenţa religioasă, etnică sau sexuală, şi în conformitate cu opţiunile lor liber exprimate.

Atribuţiile Direcţiei stabilite prin legi şi hotărâri de Guvern (HG nr. 90 din 10 februarie 2010, HG 387 din 2 aprilie 2003, modificată de HG1.846 din 22.12.2005, OMCC nr. 2383 din 13 iunie 2008, LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000, LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001, ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000, etc.), se referă la iniţierea unor măsuri, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional.

Direcţia urmăreşte să imprime un curs reformator, de substanţă, sistemului cultural şi să protejeze cultura de influenţa nefastă a prostului gust, a kitsch-ului şi non-valorii. În consecinţă, Direcţia îşi propune realizarea, pe domenii, a unor programe şi proiecte culturale la baza cărora stau următoarele principii enunţate de Ministerul Culturii şi Cultelor:

  • autonomia culturii şi artei
  • prioritatea valorii
  • egalitatea şanselor
  • protejarea şi promovarea identităţilor culturale specifice.
Proiectele finanţate de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş sunt eligibile şi statuează următoarele condiţii de evaluare:
  • anvergură şi reprezentativitate în cultură
  • gradul de implicare a tinerei generaţii
  • gradul de implicare a minorităţilor
  • valoarea educativă implicită.


  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş