ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Legislaţie
(acte normative privind activitatea Direcţiei - Listă parţială)
Declinare de răspundere:
Textele prezentate nu au caracter oficial şi vor putea fi folosite numai în scop de informare, în niciun caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textelor oficiale.


HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

ORDIN nr. 2383 din 13 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional

HOTĂRÂRE nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

HOTĂRÂRE nr. 1.846 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 387/2003 privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activitati finantate integral din venituri proprii.


ORDONANŢĂ nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional

HOTĂRÂRE nr. 459 din din 10 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional

HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional.

ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

ORDIN nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional.


LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.


LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004.

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 20 noiembrie 2006.

LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public

HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

HOTĂRÂRE nr. 886 din 11 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

HOTĂRÂRE nr. 49 din 16 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale.

HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.

ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice.

ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia.

HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.


ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

LEGE nr. 462 din 19 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

LEGE nr. 258 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.


HOTĂRÂRE nr. 518 din 28 aprilie 2004 privind Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

HOTĂRÂRE nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

LEGE nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale

LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise


HOTĂRÂRE nr. 1066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată în 29 mai 2007 privind Statutul funcţionarilor publici

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

HOTĂRÂRE nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

HOTĂRÂRE nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş