ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

LEGISLAŢIE
în aplicarea Legii 422/2001(R2006) privind protejarea monumentelor istorice publicată în Monitorul Oficial
 1. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004.
 2. ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 3. ORDONANŢĂ nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.
 4. LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001(R2006) privind protejarea monumentelor istorice.
 5. LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 6. HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
 7. HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 8. ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice.
 9. ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia.
 10. LEGE nr. 462 din 19 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 11. ... etc. ...
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş