ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

REGLEMENTARI
elaborate în perioada 2002 - 2003, în aplicarea Legii 422/2001(R2006) privind protejarea monumentelor istorice, care nu au fost publicate în Monitorul Oficial
  1. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2535/27.02.2003 pentru instituirea registrului agenţilor economici autorizaţi să desfăsoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice.
  2. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de avizare a constituirii agenţilor economici cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice.
  3. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2039/08.04.2002 pentru constituirea comisiei de avizare a constituirii agenţilor economici şi regulamentul de funcţionare.
  4. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2038/08.04.2002 pentru reorganizarea comisiei de atestare a specialiştilor şi experţilor şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
  5. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2067/18.06.2002 pentru nominalizarea componenţei Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, a sectiunilor acesteia şi a comisiilor regionale.
  6. Lista specialiştilor şi experţilor atestaţi.
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş